KATEGORIE

bottom

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Produkty Sun Flower są produktami przeznaczonymi wyłącznie do użytku profesjonalnego, producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów marki Sun Flower Professional przez osoby nieupoważnione do korzystania z profesjonalnych kosmetyków.
 

2. Sklep internetowy firmy Sun Flower, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sunflower.istore.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 

3. Produkty zakupione w sklepie internetowym przeznaczone są jedynie do użytku własnego firm i gabinetów, nie do dalszej odsprzedaży.
 

4. W przypadku prowadzenia działalności handlowej produktami Sun Flower Professional konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody centrali Sun Flower z siedzibą w Policach
 

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sun Flower są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 

6. Na życzenie klienta wystawiane są Faktury VAT. W celu otrzymania Faktury VAT należy zaznaczyć odpowiednią pozycję w formularzu zamówienia.
 

7. Klienci firmy Sun Flower mogą wykorzystywać do celów reklamowych zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej www.sunflower.com.pl oraz www.sunflower.com.pl pod warunkiem otrzymania pisemnej zgody firmy. Zgoda taka wydawana jest każdemu klientowi indywidualnie. Upoważnienie jest formą użyczenia zdjęć. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) dokonywanie wszelkich zmian oraz opracowywanie udostępnionych zdjęć jest możliwe, jedynie po otrzymaniu stosownej zgody autora. W tym przypadku autorem zdjęć jest firma Sun Flower.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sunflower.com.pl, telefonicznie, fax   jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 

9. Podane przez użytkownika dane osobowe oraz adres e-mail jak i telefon mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamówienia.
 

10. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO , w tym w szczególności imię i nazwisko kupującego , adres wysyłkowy , nr telefonu kontaktowego, adres email.


11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sun Flower zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 

12. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.


13. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania adresu email (lub numeru  telefonu) pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.


14. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 

15. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, oraz sposobu płatności zgodnie z formularzem zamówienia.
 

16. W przypadku, gdy płatność za produkty uiszczana jest przelewem w tytule przelewu należy wpisać numer ID zamówienia. Koszty przesyłki ponosi nabywca. W określonych przypadkach, ile dopuszcza je Sun Flower, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sun Flower.
 

17. Zamówienie złożone zarówno przez klientów indywidualnych, jak i dystrybutorów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 realizowane są dnia następnego.

18. Produkty wysyłane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej UPS ( paczka ubezpieczona, dostawa w ciągu 24 h, dotyczy dni roboczych) i Poczty Polskiej (paczka priorytetowa nieubezpieczona, dostawa max 12 dni).
 

19. W przypadku dokonywania przez klienta zmian w zamówieniu, ponosi on koszty przepakowania przesyłki. Koszt pakowania wynosi 10 PLN.GWARANCJE I REKLAMACJE

20. UWAGA!! Firma Sun Flower nie odpowiada za opóźnienia firm Poczta Polska, Kurier UPS. Opóźnienia mogą być niezależne od nas.

20.1 Towary kosmetyczne i higieniczne, które wychodzą poza teren Firmy Sun Flower z siedzibą w Policach, i trafiają do rąk trzecich  nie mogą być zwracane. Kładziemy wysoki nacisk na sterylność kosmetyków i produktów jednorazowego użytku, a w takim wypadku, nie mamy pewności zachowania czystości biologicznej i toksykologicznej produktów mających kontakt ze skórą człowieka.
 

21.Towary oferowane w sklepie internetowym Sun Flower są objęte gwarancją producenta.
 

22. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest "Protokół reklamacyjny" oraz dowód zakupu dostarczony razem z zamówionym towarem.
 

23. Firma Sun Flower ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania wypełnionego protokołu.
FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA
 

24. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru (KLIENT NIE MOŻE BYĆ W POSIADANIU  TEGO TOWARU DŁUŻEJ NIŻ 14 DNI KALENDARZOWYCH), klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z jego kompletną zawartością i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. NIE DOTYCZY TOWARÓW KOSMETYCZNYCH I HIGIENICZNYCH, JAK RÓWNIEŻ TOWARÓW OTWIERANYCH I UŻYWANYCH.
 

25. Odmowa/nie przyjęcie paczki pobraniowej jest niewywiązaniem się z zawartej umowy. W przypadku odmowy/nie odebrania przesyłki z zamówionym towarem, zamawiający jest zoobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki w obie strony (od adresata oraz zwrotnej do nadawcy). Wezwanie do zapłaty (w terminie 7dni) zostanie klientowi dostarczone listem poleconym.


26. Przy zamówieniach składanych telefonicznie w biurze Obsługi Klienta Sun Flower, nie uwzględniane są reklamacje dotyczące ilości oraz rodzaju zamawianych produktów. Nie dotyczy to produktów wadliwych lub uszkodzonych.
 

27. Opłaty za paczki z reklamacją ponosi wysyłający. Koszt przesyłki może zostać zwrócony klientowi w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana za stosowną. Klient zobowiązany jest do wysyłki zareklamowanego towaru firmą "Poczta Polska" PRIORYTET ( nie "POCZTEX!!!"). W sytuacji gdy klient wysyła paczkę za pośrednictwem innego przewoźnika, może otrzymać jedynie zwrot kosztów wg cennika Poczty Polskiej.


28. Wszystkie sprawy sporne będą roszczygane w Sądzie Rejonowym w Szczecinie.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 

29. Wszelkich informacji dotyczących przesyłek udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.
 

Wszelkie prawa satrzeżone (c) 2010 | Sunflower

Prosklepy.pl - sklepy internetowe